fbpx
Email: info@hydrolifetherapy.com
Email: remicenolli@gmail.com
Tel: +355 69 55 77 332
Elektroterapi Tirane - HydroLife Therapy - Trajtim Elektroterapi per rikuperimi i kontraktimit, elasticitetit te fibrave muskulore dhe trofizmit muskulor.

Elektroterapi Tirane – HydroLife Therapy – Trajtim Elektroterapi per rikuperimi i kontraktimit, elasticitetit te fibrave muskulore dhe trofizmit muskulor.

Elektroterapi

Elektrostimulacioni neuromuskular ka nje efekt te madh ne atrofine muskulare qe shfaqet per shkak te palevizshmerise. Rrymat elektrostimuluese neuromuskulare ndahen ne dy kategori:

a) Rrymat excitomotor te trajtimit te atrofise: Perdoren  ne periudhen e palevizshmerise se plote;

b) Rrymat excitomotore te forcimit te muskujve: Perdoren ne periudhen post-operative.

Objektivat e elektrostimulimit jane mirembajtja ose rikuperimi i kontraktimit, elasticitetit te fibrave muskulore dhe trofizmit muskulor.

Elektroterapi Tirane – HydroLife Therapy – Trajtim Elektroterapi per rikuperimi i kontraktimit, elasticitetit te fibrave muskulore dhe trofizmit muskulor.

Elektrostimulacioni neuromuskular ka nje efekt te madh ne atrofine muskulare qe shfaqet per shkak te palevizshmerise. Rrymat elektrostimuluese neuromuskulare ndahen ne dy kategori:

a) Rrymat excitomotor te trajtimit te atrofise: Perdoren  ne periudhen e palevizshmerise se plote;

b) Rrymat excitomotore te forcimit te muskujve: Perdoren ne periudhen post-operative.

Objektivat e elektrostimulimit jane mirembajtja ose rikuperimi i kontraktimit, elasticitetit te fibrave muskulore dhe trofizmit muskulor.

Elektrostimulacioni neuromuskular ka nje efekt te madh ne atrofine muskulare qe shfaqet per shkak te palevizshmerise. Rrymat elektrostimuluese neuromuskulare ndahen ne dy kategori:

a) Rrymat excitomotor te trajtimit te atrofise: Perdoren  ne periudhen e palevizshmerise se plote;

b) Rrymat excitomotore te forcimit te muskujve: Perdoren ne periudhen post-operative.

Objektivat e elektrostimulimit jane mirembajtja ose rikuperimi i kontraktimit, elasticitetit te fibrave muskulore dhe trofizmit muskulor.