fbpx
Email: info@hydrolifetherapy.com
Email: remicenolli@gmail.com
Tel: +355 69 55 77 332

Ushtrime izometrike

Ushtrime izometrike janë kontraktimet e muskulit apo grupeve te muskujve të veçanta, të cilat zhvillohen pa ndryshuar gjatësinë e muskujve në fjalë dhe pa lëvizur artikulacionet. Ushtrimet izometrike janë pjesë e rëndësishme e rehabilitimit pas çdo lloj dëmtimi.

Duke pasur parasysh se ushtrime izometrike kryhen në një pozicion statik, ato rritin fuqinë në një zone të caktuar të muskujve, prandaj pacienti do të duhet të kryeje ushtrime të ndryshme në të gjitha pozicionet e artikulacionit për të përmirësuar fuqinë e muskulare në të gjitha muskujt rreth  artikulacionit.

Treguesi kryesor i ushtrimeve izometrike është rikuperimi ose përmirësimi i stabilitetit të artikulacionit pas një lëndimi dhe në të gjithë pacientët, që vuajnë nga osteoartriti, kontraktimi izometrik është një alternativë e shkëlqyer pasi shmang lëvizjen e artikulacionit te prekur.

Ushtrimet izometrike janë një teknikë efektive rehabilituese si per atletët ashtu edhe në të gjithë pacientët e tjerë. I vetmi ndryshim është ngarkesa e punës, e cila do të jetë e percaktuar për secilin pacient individualisht.

Ushtrimet izometrike perdoren ne disa raste

Rehabilitimi post-operacional

  • për pacientët të cilët i jane nënshtruar rindërtimit të ligamentit të kryqëzuar anterior.
  • për pacientët të cilët i jane nënshtruar rindërtimit te ligamentit të kryqëzuar posterior
  • për pacientët të cilët i jane nënshtruar meniskektomise artroskopike.

Trajtimi i sindromës patelo femurale

Rehabilitimi pas një ndrydhjeje te kyçit te këmbës

Trajtimi i artritit te ijes

Rehabilitimi post-operacional

  • për pacientët të cilët i jane nënshtruar artroskopise se supit
  • për pacientët të cilët i jane nënshtruar artroprotezes se shpatulles